ป้ายไฟทางออก ซันนี่ SUNNY EX Series Single EXIT / Fire Sign Light ( BOX LIGHT )

ป้ายไฟทางออก exit sunny ซันนี่
EX (Single)
EX (Double)
EX (Single) Type N
EX (Double) Type N

แผงวงจรโคมไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ใช้ทดแทนของเดิม คลิก

MODEL
WALL/CEILING
HEAD LAMP BATTERY
CAPCITY
BACK-UP HOURS
BULE WATTS
EX1 FL 10 (SINGLE) 1 FL 10 AC. ONLY …….
EX1 FL 10 (DOUBLE) 1 FL 10 AC. ONLY …….
EX1 FL 10 (SINGLE) 1 FL 10 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
EX1 FL 10 (DOUBLE) 1 FL 10 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
EX1 FL 10 (SINGLE) 1 FL 10 B.NI-CD 6V.- 4AH. 3
EX1 FL 10 (DOUBLE) 1 FL 10 B.NI-CD 6V.- 4AH. 3
EX2 FL 10 (SINGLE) 2 FL 10 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
EX2 FL 10 (DOUBLE) 2 FL 10 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
EX2 FL 10 (SINGLE) 2 FL 10 B.NI-CD 6V.- 4AH. 3
EX2 FL 10 (DOUBLE) 2 FL 10 B.NI-CD 6V.- 4AH. 3
EX1 PL 11 (SINGLE) 1 PL 11 AC. ONLY …….
EX1 PL 11 (DOUBLE) 1 PL 11 AC. ONLY …….
EX1 PL 11 (SINGLE) 1 PL 11 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
EX1 PL 11 (DOUBLE) 1 PL 11 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
EX1 PL 11 (SINGLE) 1 PL 11 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
EX1 PL 11 (DOUBLE) 1 PL 11 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
EX2 PL 11 (SINGLE) 2 PL 11 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
EX2 PL 11 (DOUBLE) 2 PL 11 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
EX2 PL 11 (SINGLE) 2 PL 11 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
EX2 PL 11 (DOUBLE) 2 PL 11 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
EX1 FL 18 (SINGLE) 1 FL 18 B.6V.- 4.5AH. (AC/DC) 2
EX1 FL 18 (DOUBLE) 1 FL 18 B.6V.- 4.5AH. (AC/DC) 2
EX1 FL 18 (SINGLE) 1 FL 18 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
EX1 FL 18 (DOUBLE) 1 FL 18 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
EX2 FL 18 (SINGLE) 2 FL 18 B.6V.- 4.5AH. (AC/DC) 2
EX2 FL 18 (DOUBLE) 2 FL 18 B.6V.- 4.5AH. (AC/DC) 2
EX2 FL 18 (SINGLE) 2 FL 18 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
EX2 FL 18 (DOUBLE) 2 FL 18 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2

 

ป้ายไฟทางออก ซันนี่ SUNNY SL Series EXIT/ FIRE Emergency Light:-

SL TYPE A Surface Mounted
SL TYPE B Ceiling Mounted
SL TYPE C Wall Mounted

MODEL
WALL/CEILING
HEAD LAMP BATTERY
CAPCITY
BACK-UP HOURS
BULE WATTS
SL1 FL 10 (SINGLE) 1 FL 10 AC. ONLY …….
SL1 FL 10 (DOUBLE) 1 FL 10 AC. ONLY …….
SL1 FL 10 (SINGLE) 1 FL 10 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
SL1 FL 10 (DOUBLE) 1 FL 10 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
SL1 FL 10 (SINGLE) 1 FL 10 B.NI-CD 6V.- 4AH. 3
SL1 FL 10 (DOUBLE) 1 FL 10 B.NI-CD 6V.- 4AH. 3
SL2 FL 10 (SINGLE) 2 FL 10 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
SL2 FL 10 (DOUBLE) 2 FL 10 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
SL2 FL 10 (SINGLE) 2 FL 10 B.NI-CD 6V.- 4AH. 3
SL2 FL 10 (DOUBLE) 2 FL 10 B.NI-CD 6V.- 4AH. 3
SL1 PL 11 (SINGLE) 1 PL 11 AC. ONLY ……
SL1 PL 11 (DOUBLE) 1 PL 11 AC. ONLY …….
SL1 PL 11 (SINGLE) 1 PL 11 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
SL1 PL 11 (DOUBLE) 1 PL 11 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
SL1 PL 11 (SINGLE) 1 PL 11 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
SL1 PL 11 (DOUBLE) 1 PL 11 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
SL2 PL 11 (SINGLE) 2 PL 11 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
SL2 PL 11 (DOUBLE) 2 PL 11 B.6V.-4.5AH. (AC/DC) 2
SL2 PL 11 (SINGLE) 2 PL 11 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2
SL2 PL 11 (DOUBLE) 2 PL 11 B.NI-CD 6V.- 4AH. 2

แบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12v