แบตเตอรี่แห้ง RR VRLA Sealed Lead-Calcium

สำหรับอุปกรณ์

Electronics เครื่องสำรองไฟ UPS ไฟฉุกเฉิน Emergency Light ป้ายไฟทางออก EXIT รถไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รถกอล์ฟ โฟล์คลิฟท์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องวัด ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

APPLICATION:

UPS, Emergency Device, Alarm System, Renewable Energy, Communication System, Hospital Equipment and Electric Vehicle.

แบตเตอรี่แห้ง RR MP100A-12V 12V 100Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP24A-12V 12V 24Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP20A-12V 12V 20Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP4.5A-6V 6V 4.5Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP6A-6V 6V 6Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP12A-12V 12V 12Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP7A-12V 12V 7Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP75A-12V 12V 75Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP4A-6V 6V 4Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP33A-12V 12V 33Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP7.2A-12V 12V 7.2Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP7.5A-12V 12V 7.5Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP9A-12V 12V 9Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP9A-12V(T) 12V 9Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP15A-12V 12V 15Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP17A-12V 12V 17Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP18A-12V 12V 18Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP26A-12V 12V 26Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP26A-12V(T) 12V 26Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP40A-12V 12V 40Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP1.3A-6V 6V 1.3Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP2.6A-6V 6V 2.6Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP7A-6V 6V 7Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP10A-6V 6V 10Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP12A-6V 6V 12Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP1.3A-12V 12V 1.3Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP2.2A-12V 12V 2.2Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP5A-12V 12V 5Ah

แบตเตอรี่แห้ง RR MP4A-12V 12V 4Ah

 

เหมาะสำหรับอุปกรณ์

อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม Communication Telecommunication System
สัญญาณเตือนไฟไม้  ระบบรักษาความปลอดภัย Fire Alarm & Security Systems
เครื่องสำรองไฟ UPS Uninterruptible power supplies
เครื่องคิดเงิน Point of Sale POS Electronic Cash Registers
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิคส์ Electronic Test Equipment
ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ EPS Power Electronic System
โคมไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก Emergency Light EXIT
สัญญาณรถไฟ Railway signal
สัญญาณเครื่องบิน Aircraft Signal
สัญญาณกันขโมย Alarm Security System
แหล่งจ่ายไฟ DC power supply switching
ระบบควบคุมอัตโนมัติ Auto Control System
เครื่องใช้สำนักงาน Office Machines
อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ Control Equipment
อุปกรณ์ธรณ์วิทยา Geophysical Equipment
อุปกรณ์ทางทะเล Marine Equipment
อุปกรณ์การแพทย์ Medical Equipment
ไฟถ่ายวิดีโอ Portable Cine Video Lights
อุปกรณ์บันทึกวีดีโอ Television video records
เครื่องหยอดเหรียญ Vending Machines

แบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12vแบตเตอรี่ แห้ง 12v