ราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ Boliden โบลีเด้น

แบตเตอรี่ รถยนต์ พร้อมใช้ เป็นแบตเตอรี่ รถยนต์ กึ่งแห้ง แทบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่ รถยนต์ Boliden โบลีเด้น ตอบสนองความต้องการของท่าน

รับประกัน 12 เดือน

ติดต่อสอบถาม ราคาก่อนทุกครั้ง ราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

บริการติดตั้ง แบตเตอรี่ รถยนต์ ถึงที่

แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

โทรหาเรา ร้าน แบตเตอรี่ BUYBATT

ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต

1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

หมายเหตุ : สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์

1.2. ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือใช้งานไม่ได้ ก่อนสิ้นระยะเวลารับประกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาชดเชยแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการชดเชยสินค้าเพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น ( โดยนับระยะเวลาประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันที่เหลือของแบตเตอรี่ลูกที่นำมาเคลม )

2. ข้อยกเว้นในการรับประกันแบตเตอรี่

2.1. พ้นกำหนดระยะเวลารับประกัน

2.2. สามารถชาร์จไฟคืนได้

2.3. ไม่มีใบรับประกัน, ไม่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน และมีการแก้ไขดัดแปลงข้อความที่ระบุไว้, ไม่ระบุวันที่ขาย / ติดตั้ง

2.4. สติกเกอร์หลุดหาย, ฉีกขาด, และลอกไม่ถูกต้อง (ขอให้ระบุรุ่น, ยี่ห้อรถที่ติดตั้ง และอายุการใช้งานรถโดยประมาณ)

2.5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

2.6. แบตเตอรี่แตก, รั่ว, ซึม, การตกกระแทก, ระเบิด, การทุบและกระแทกจากภายนอก

2.7. การต่อแบตเตอรี่ผิดขั้ว

2.8. เกิดความบกพร่องของตัวรถยนต์เอง เช่น ระบบไฟรถยนต์รั่ว, ไฟลัดวงจร

2.9. ระบบไดชาร์จ และไดสตาร์ทของรถยนต์เกิดความบกพร่องซึ่งไม่สามารถชาร์จไฟได้ และสตาร์ทได้

2.10. การอัดประจุไฟมากเกินไป (Over Charge) และขาดการประจุไฟเพิ่มเมื่อแบตหมด (Over Discharge)

2.11. ดูแลระดับกรดไม่ดีจนระดับน้ำกลั่นต่ำกว่าระดับต่ำสุด และเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้

2.12. เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ หรือน้ำกรดที่ใช้กับแบตเตอรี่

2.13. ขาดการบำรุงรักษา และขาดการทำความสะอาด ทำให้จุกอุดตันและก่อให้เกิดปัญหากับแบตเตอรี่

2.14. สาเหตุอื่นๆ ที่เกิดจากการต่อพ่วงแบตเตอรี่ กับอุปกรณ์ภายนอก และนำมาซื่งความเสียหายต่อแบตเตอรี่

2.15. การเกิดอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ความประมาทเลินเล่อ, ความบกพร่องจากผู้ใช้ หรือช่างที่ขาดความชำนาญ

2.16. แบตเตอรี่ถูกนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากการสตาร์ทรถยนต์

2.17. มีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเดิมอุปกรณ์ใดๆ บนแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

2.18. มีการพลิกคว่ำแบตเตอรี่

2.19. กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปใส่ในรถที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุในใบรับประกัน

BrandModelCapacityDimensionsImage
BOLIDENNS40ZP12V 35AhL194 mm*W126 mm*H225 mm 
BOLIDENNS40ZPi12V 35AhL194 mm*W126 mm*H225 mm 
BOLIDENNS40ZLP12V 35AhL194 mm*W126 mm*H225 mm 
BOLIDENNS40ZLPi12V 35AhL194 mm*W126 mm*H225 mm 
BOLIDENNS60P12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDENNS60Pi12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDENNS60LP12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDENNS60LPi12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDENNS60PS12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDENNS60PiS12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDENNS60LPS12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDENNS60LPiS12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDENN50ZPi12V 70Ah L271 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDEN N50ZLPi12V 70AhL271 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDENNS70Pi12V 75AhL271 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDENNS70LPi12V 75Ah L271 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDENN50ZP (มีหูหิ้ว)12V 70AhL271 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDENN50ZLP (มีหูหิ้ว)12V 70AhL271 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDENNS70P (มีหูหิ้ว)12V 75AhL271 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDENNS70LP (มีหูหิ้ว)12V 75AhL271 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDENNS100P (มีหูหิ้ว) 12V 85Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN NS100Pi (มีหูหิ้ว)12V 85Ah L302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDENNS100LPi (มีหูหิ้ว)12V 85AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN NS120P (มีหูหิ้ว)12V 95AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDENNS120Pi (มีหูหิ้ว)12V 95AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDENNS120LPi (มีหูหิ้ว)12V 95AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN109HL105PE12V 105Ah L349 mm*W178 mm*H236 mm 
BOLIDENN100P12V 105AhL405 mm*W173 mm*H231 mm 
BOLIDENN100ZP12V 110Ah L405 mm*W173 mm*H231 mm 
BOLIDEN4DTLP12V 132Ah L504 mm*W205 mm*H201 mm 
BOLIDENN120AP12V 110AhL502 mm*W180 mm*H225 mm 
BOLIDENN120P12V 120AhL502 mm*W180 mm*H225 mm 
BOLIDENN150P12V 150Ah L504 mm*W219 mm*H254 mm 
BOLIDENN150ZP12V 170AhL504 mm*W219 mm*H254 mm 
BOLIDENN200ZD12V 210AhL522 mm*W293 mm*H268 mm 
BOLIDENN200ZP12V 210Ah L520 mm*W275 mm*H264 mm 
BOLIDEN105H44 SMF12V 35AhL194 mm*W126 mm*H225 mm 
BOLIDEN105H44L SMF12V 35Ah L194 mm*W126 mm*H225 mm 
BOLIDEN106H60 SMF12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDEN106H60L SMF12V 45AhL236 mm*W127 mm*H220 mm 
BOLIDEN12H70 SMF12V 70AhL263 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDEN12H80 SMF 12V 75AhL263 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDEN12H90 SMF12V 85AhL263 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDEN12H70L SMF12V 70AhL263 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDEN12H80L SMF12V 75AhL263 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDEN12H90L SMF12V 85AhL263 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDEN12HK75 SMF12V 75AhL26 mm*W172 mm*H223 mm 
BOLIDEN108M90 SMF12V 85AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN108M100 SMF12V 95AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN108M110 SMF12V 110AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN108M90L SMF12V 85AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN108M100L SMF12V 95AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN 108M110L SMF12V 110AhL302 mm*W171 mm*H224 mm 
BOLIDEN108MB110 SMF12V 110AhL302 mm*W177 mm*H224 mm 
BOLIDEN12LL43 SMF12V 43Ah L208 mm*W175 mm*H175 mm 
BOLIDEN12LB50 SMF12V 50AhL206 mm*W174 mm*H190 mm 
BOLIDEN12VB65 SMF12V 65AhL240 mm*W174 mm*H190 mm 
BOLIDEN12VB65L SMF12V 65AhL240 mm*W174 mm*H190 mm 
BOLIDEN12VLL54L SMF12V 54AhL240 mm*W174 mm*H174 mm 
BOLIDEN12FB75 SMF12V 75AhL276 mm*W175 mm*H190 mm 
BOLIDEN12FB80 SMF12V 80AhL276 mm*W175 mm*H190 mm 
BOLIDEN12FL65 SMF12V 65Ah L276 mm*W174 mm*H175 mm 
BOLIDEN12FL71 SMF12V 70AhL276 mm*W174 mm*H175 mm 
BOLIDEN12MB100 SMF12V 100AhL350 mm*W175 mm*H190 mm 
BOLIDEN12MB110 SMF12V 110AhL350 mm*W175 mm*H190 mm 
BOLIDEN12ML85 SMF12V 85AhL350 mm*W174 mm*H175 mm 
แบตเตอรี่ รถยนต์ ส่งถึงรถ