CCA แบตเตอรี่ รถยนต์

GS แบตเตอรี่ แห้ง

Model

CCA

105D31L-DL710
105D31R-DL710
38B19L-MF272
46B24L-MF325
46B24R-MF325
55B24L-MF433
65D23L-DL420
D120L-DL622
D120L-DL622
D60-DL325
D60-DL325
DD100-MF680
DD80512
DD80512
DIN60-560059590
EXTRA120L588
EXTRA120R588
EXTRA150R662
EXTRA180R738
EXTRA180R738
MFX-50L356
NFX-80L568

GS แบตเตอรี่ น้ำ

Model

CCA

105D31L710
105D31R710
80D26L582
DIN60-560059590
G120L622
G120R622
GT100R447
N50ZL348
N50ZR348
NS60L325
NS60R325
NS70L413
NS70R413
NS70R413
SUPERDIN 75420

ทางบริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ความเสียหายที่เกิดจากขบวนการผลิต

1.1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (โดยนับจากวันที่ซื้อแบตเตอรี่) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

หมายเหตุ : สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อรับจ้างและการพาณิชย์

1.2. ในกรณีแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือใช้งานไม่ได้ ก่อนสิ้นระยะเวลารับประกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาชดเชยแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการชดเชยสินค้าเพียง 1 ครั้ง หรือ 1 ลูกเท่านั้น ( โดยนับระยะเวลาประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันที่เหลือของแบตเตอรี่ลูกที่นำมาเคลม )

2. ข้อยกเว้นในการรับประกันแบตเตอรี่

2.1. พ้นกำหนดระยะเวลารับประกัน

2.2. สามารถชาร์จไฟคืนได้

2.3. ไม่มีใบรับประกัน, ไม่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน และมีการแก้ไขดัดแปลงข้อความที่ระบุไว้, ไม่ระบุวันที่ขาย / ติดตั้ง

2.4. สติกเกอร์หลุดหาย, ฉีกขาด, และลอกไม่ถูกต้อง (ขอให้ระบุรุ่น, ยี่ห้อรถที่ติดตั้ง และอายุการใช้งานรถโดยประมาณ)

2.5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

2.6. แบตเตอรี่แตก, รั่ว, ซึม, การตกกระแทก, ระเบิด, การทุบและกระแทกจากภายนอก

2.7. การต่อแบตเตอรี่ผิดขั้ว

2.8. เกิดความบกพร่องของตัวรถยนต์เอง เช่น ระบบไฟรถยนต์รั่ว, ไฟลัดวงจร

2.9. ระบบไดชาร์จ และไดสตาร์ทของรถยนต์เกิดความบกพร่องซึ่งไม่สามารถชาร์จไฟได้ และสตาร์ทได้

2.10. การอัดประจุไฟมากเกินไป (Over Charge) และขาดการประจุไฟเพิ่มเมื่อแบตหมด (Over Discharge)

2.11. ดูแลระดับกรดไม่ดีจนระดับน้ำกลั่นต่ำกว่าระดับต่ำสุด และเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้

2.12. เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ หรือน้ำกรดที่ใช้กับแบตเตอรี่

2.13. ขาดการบำรุงรักษา และขาดการทำความสะอาด ทำให้จุกอุดตันและก่อให้เกิดปัญหากับแบตเตอรี่

2.14. สาเหตุอื่นๆ ที่เกิดจากการต่อพ่วงแบตเตอรี่ กับอุปกรณ์ภายนอก และนำมาซื่งความเสียหายต่อแบตเตอรี่

2.15. การเกิดอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ความประมาทเลินเล่อ, ความบกพร่องจากผู้ใช้ หรือช่างที่ขาดความชำนาญ

2.16. แบตเตอรี่ถูกนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากการสตาร์ทรถยนต์

2.17. มีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเดิมอุปกรณ์ใดๆ บนแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

2.18. มีการพลิกคว่ำแบตเตอรี่

2.19. กรณีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปใส่ในรถที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุในใบรับประกัน

Boliden แบตเตอรี่ แห้ง

Model ( SMF )

CCA

105H44L500
106H60 540
106H60L540
108M110 940
108M110L940
12FB75730
12FB75L730
12FB85L700
12H70L600
12H70L600
12H90L740
12H90L740
12JB80L650
12LL43530
12MB100800
12MB110850
12ML95780
12TL85L750
12VB65 650
12VB65L650
  
ร้าน ขาย เปลี่ยน แบตเตอรี่ รถยนต์ ราคาถูก ใกล้ฉัน ย่าน แถว ปทุมวัน ลาดพร้าว buybatt

Panasonic แบตเตอรี่ แห้ง

Model

CCA

105D31L MF755
105D31R MF755
38B19L400
44B19L MF400
46B24R MF439
50B24L MF430
55B24L MF469
55B24R MF469
55D23L MF478
562H25L MF545
571L28565
65D26L MF555
75D23L MF533
75D31L MF601
75D31R MF601
80D26L MF595
80D26R MF595
80D26R MF595
95D31L MF646
DIN45 MF360
DIN65L MF545
DIN65R MF545
DIN75 MF609

Panasonic แบตเตอรี่ น้ำ

Model

CCA

34B19L320
P7 115L601
P7 115R601

YUASA แบตเตอรี่ แห้ง

Model

CCA

MF2000L325
MF2000R325
Summary
CCA แบตเตอรี่ รถยนต์
Article Name
CCA แบตเตอรี่ รถยนต์
Description
CCA แบตเตอรี่ รถยนต์
Author
Publisher Name
Sangudom System
Publisher Logo